ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

​Η τιμή αγοράς του καινούργιου σας επαγγελματικού αυτοκινήτου Fiat Professional περιλαμβάνει μία εγγύηση 24 μηνών η οποία ξεκινάει από την ημερομηνία παράδοσης και δεν έχει χιλιομετρικό περιορισμό.

Η εγγύηση παρέχει κάλυψη για το αυτοκίνητο σε κατασκευαστικά ελαττώματα, τα οποία θα επισκευασθούν χωρίς δική σας χρέωση χρησιμοποιώντας γνήσια ή ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά.

Οι εργασίες σε καθεστώς εγγύησης εκτελούνται από το δίκτυο διανομέων και περιλαμβάνουν:

  • επισκευή ή αντικατάσταση του χαλασμένου εξαρτήματος,
  • τις εργατοώρες που απαιτούνται για την αντικατάσταση ή την επισκευή,
  • τα αναλώσιμα υλικά που χρειάζονται για την εκτέλεση της επισκευής σε καθεστώς εγγύησης.

 
Κατά την διάρκεια της εγγύησης του αυτοκινήτου, μπορείτε επίσης να επωφεληθείτε από την οδική βοήθεια.

car-warranty-image

ΕΓΓΥΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Το αυτοκίνητο είναι εγγυημένο έναντι κατασκευαστικών ατελειών στο χρώμα για μία περίοδο 36 μηνών από την ημερομηνία παράδοσης. Η εγγύηση παρέχει την ολική ή μερική επαναβαφή του αυτοκινήτου έτσι ώστε να εξαλειφτεί οποιαδήποτε ανωμαλία έχει προσδιοριστεί, σύμφωνα με τις καθιερωμένες από τον κατασκευαστή συνθήκες.

ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τα δομικά στοιχεία του αμαξώματος είναι εγγυημένα έναντι διάτρησης η οποία προκαλείται από σκουριά, όταν αυτή εμφανίζεται από το εσωτερικό προς το εξωτερικό μέρος.

Η εγγύηση προβλέπει την επισκευή και/ή την αντικατάσταση οποιουδήποτε εργοστασιακού δομικού στοιχείου του αμαξώματος πάθει ζημιά από διάτρηση λόγω σκουριάς και ισχύει για 8 χρόνια από την ημερομηνία παράδοσης του αυτοκινήτου.

Σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε τις ειδικές συνθήκες και τους όρους κάλυψης στο βιβλίο της εγγύησης.

ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Με την οδική βοήθεια, μπορείτε να επωφεληθείτε από όλα τα ακόλουθα οποιαδήποτε στιγμή:

(*) Συμβουλευθείτε το βιβλιάριο Εγγύησης του αυτοκινήτου σας για τις μεθόδους παροχής των υπηρεσιών, τις συνθήκες, τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις.

Το FreeToGo είναι το πρόγραμμα εναλλακτικής μετακίνησης ειδικά για τους πελάτες της Mopar®, έτσι ώστε να μπορείτε να ταξιδεύετε έχοντας "ήσυχο το κεφάλι σας", γνωρίζοντας ότι μπορείτε να κάνετε χρήση μίας υπηρεσίας οδικής βοήθειας η οποία είναι διαθέσιμη 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες τον χρόνο.

Το FreeToGo παρέχει στους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων Fiat Professional μία σειρά από περιεκτικά, πρακτικά προγράμματα οδικής βοήθειας, που ισχύουν σε όλη την Ευρώπη*.

(*) Συμβουλευθείτε το βιβλιάριο Εγγύησης του αυτοκινήτου σας για τις μεθόδους παροχής των υπηρεσιών, τις συνθήκες, τους περιορισμούς και τις εξαιρέσεις.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Η Mopar® συνιστά μία σειρά υπηρεσιών και ελέγχων, ανάλογα με την διανυθείσα απόσταση του αυτοκινήτου σας.

Για τα διαστήματα που αφορούν το δικό σας αυτοκίνητο συμβουλευθείτε το βιβλίο χρήσης και συντήρησης.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

istructions_image

Χάσατε το βιβλίο χρήσης και συντήρησης ή το βιβλίο της εγγύησης του αυτοκινήτου σας?

Μπορείτε να δείτε σε ηλεκτρονική μορφή μέσα στο eLum, την επίσημη ιστοσελίδα της Fiat Group Automobiles η οποία περιέχει τα βιβλία εγγύησης και τα βιβλία χρήσης και συντήρησης για το δικό σας αυτοκίνητο Fiat Professional.