Μπορείτε να καλέσετε την Fiat Professional χρησιμοποιώντας τον αριθμό χωρίς χρέωση 800 11 500 800 από την Ελλάδα*. Χρησιμοποιήστε το νούμερο 210 9988542 από κινητό με χρέωση.

*Ο αριθμός αυτός δεν λειτουργεί όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό.