GENEREL INDLEDNING

Denne politik beskriver administrationen af denne hjemmeside, som er ejet af Fiat Group Automobiles S.p.A., i forhold til behandlingen af personlige data på denne hjemmesides brugere/besøgende. I henhold til gældende italiensk lov om databeskyttelse skal Fiat Group Automobiles S.p.A. garantere, at alle personlige data på hjemmesidens brugere holdes private og er sikre under navigation på sitet, også selvom brugeren går på Internettet fra udlandet, jf. de krav, som en del af Fiat Group S.p.A.’s etiske regelsæt.
Denne Politik er således en kortere redegørelse. Den er ikke beskrevet i yderste detalje, men der henvises her til Artikel 13 i det Lovgivende Dekret 196/03 – Personlig Databeskyttelse, som er udstedt jf.
Art. 10 og 11 af det Europæiske Direktiv 95/46/CE til de personer, som interagerer med hjemmesidens services, med det formål at beskytte personlige data, som er tilgængelige på en computer.
Nærmere oplysninger vedr. behandling, jf. Artikel 13 i Det Lovgivende Dekret 196/03 – Personlig databeskyttelse – kan indhentes på de sider, hvor der udbydes services – hvor det er nødvendigt. Disse redegørelser skal definere begrænsninger og fremgangsmåderne for databehandlingen for hver service, således at kunden/den besøgende frit kan give sit samtykke og tillade indsamling af dennes personlige data og deres efterfølgende anvendelse. Bemærk venligst, at disse oplysninger ikke opgives på andre hjemmesider, som brugeren må blive sendt videre til via links.

DATAKONTROLLØRER, DATABEHANDLERE OG DATABEHANDLINGSTJENESTEMÆND I DATABEHANDLINGEN

Datakontrolløren er leder af afdelingen for Information & Communication Technologies hos Fiat Group Automobiles S.p.A. og har kontor i Turin, Corso Agnelli 200, Italien.
Databehandleren for denne service er leder af Brand Marketing Communications hos Fiat Group Automobiles S.p.A. De personlige data, du har angivet, vil blive håndteret af Databehandlingstjenestemænd, herunder også eksterne, som er ansvarlige for administrationen af de anmodede tjenester samt af Databehandler(e).

TYPER AF DATA, SOM BEHANDLES, SAMT FORMÅLET MED BEHANDLINGEN

Denne hjemmeside indeholder informativt og interaktivt indhold. Når der navigeres på hjemmesiden, kan informationer vedr. kunden eller mere generelt vedr. besøgende på sitet, erhverves på følgende måde:

NAVIGATIONSDATA
I forbindelse med almindelig brug indsamler de it-systemer og softwareprocedurer, der styrer siden, personlige data, der overføres via internettets kommunikationsprotokoller. Informationerne indsamles ikke for at kunne knyttes til dataemner, men de kunne i sagens natur, og hvis de behandles og integreres med tredjeparts data, føre til, at brugeren kan identificeres. IP-adresser, browsertype, styresystem, domænenavn og web-refererende eller afslutningssider, informationer på de sider, som brugeren har besøgt på hjemmesiden, tidspunkt for besøget, varighed af besøget på hver enkelt side, analyser af klik og andre parametre vedr. styresystemet og brugerens it-udstyr falder alt sammen ind under denne datakategori. Disse tekniske/IT-relaterede informationer indsamles og bruges i aggregeret og anonym form udelukkende med det formål at forbedre kvaliteten af de ydede services og udarbejde statistikker vedr. brugen af hjemmesiden. Disse tekniske data indsamles og bruges i aggregeret og anonym form alene med det formål at:

1. forbedre kvaliteten af services og optimere funktionaliteten på hjemmesiden;
2. at forstå brugerens adfærd for at kunne forbedre kommunikationen online;
3. at kunne fremskaffe statistiske oplysninger vedr. brugen af hjemmesiden.

GEOGRAFISKE LOKALISERINGSDATA
Efter brugerens forudgående samtykke kan hjemmesiden behandle geografiske lokaliseringsdata – på en usammenhængende måde – for at kunne give de services, kunden har ønsket.

DATA FRIVILLIGT AFGIVET AF KUNDEN/DEN BESØGENDE
Dette omfatter tilfælde, hvor kunden/den besøgende har afgivet sine personlige data på hjemmesiden efter at have læst de detaljerede informationer, så denne kan få adgang til udvalgte services. Politikker vedr. til- og framelding: i alle tilfælde gives der detaljerede informationer, og hvor det er aktuelt, indhentes der tilladelse til brug af personlige oplysninger, før en service aktiveres. Tilladelsen kan til enhver tid tilbagekaldes, hvorved retten til at gøre brug af den pågældende service ophører.
Specifikke informationer stilles gradvis til rådighed eller vises på de af hjemmesidens sider, hvor de specifikke services tilbydes.

DATA FRA MINDREÅRIGE
Fiat Group Automobiles tillader ikke mindreårige under 18 år at angive personlige oplysninger.

REGLER FOR DATABEHANDLING
Databehandlingen udføres elektronisk (dvs. vha. elektroniske procedurer) og/eller manuelt (dvs. på papir) i den tid, det er nødvendigt for de formål, til hvilke dataene indsamles og i overensstemmelse med den gældende databeskyttelseslovgivning.

TEKNOLOGIER
Cookies
Cookies (1) bruges ikke til at videregive personlige oplysninger. Midlertidige eller sessionsbestemte cookies, der kun gemmes under navigationen og slettes fra computeren, når browseren lukkes, bruges kun til at give en sikker og effektiv navigation på hjemmesiden. Sessionsbestemte cookies, som anvendes på denne hjemmeside hindrer, at teknologier kunne bringe brugernes privatliv i fare under navigation på hjemmesiden, og således bliver der ikke videregivet personlige data, som kan identificere brugeren.
Denne hjemmeside bruger også permanente cookies, dvs. cookies som lagres på computerens harddisk, indtil de selv udløber eller slettes af brugeren/den besøgende.
Sletning af cookies hindrer ikke brugen af hjemmeside. Via permanente cookies genkendes brugere/besøgende på hjemmesiden (eller andre brugere, som anvender den samme computer) automatisk ved hvert besøg. Brugeren/den besøgende kan indstille computerens browser til at acceptere/afslå cookies eller til at modtage en meddelelse for at angive, om man accepterer cookies eller ej (2).

Javascript
Dette er en teknik, der anvendes som alternativ til direkte analyse af Web server logfiler.
Teknikken består i at indsamle og behandle navigeringsdata ved hjælp af en dedikeret JavaScript-kode på de HTML-sider, der vurderes at have størst interesse.

EKSTERNE SERVICES
Sophus
Denne hjemmeside bruger den eksterne webanalyse-service fra SOPHUS, som anvender javascript-teknologi til at analysere, hvordan Brugerne bruger hjemmesiden. Oplysningerne om brugernes anvendelse af hjemmesiden (herunder dennes IP-adresse) bliver sendt til og lagret på SOPHUS servere (UK).
SOPHUS vil bruge disse oplysninger til at spore og undersøge brugen af hjemmesiden, til at oprette rapporter om aktiviteterne på hjemmesiden til hjemmesidens operatører samt til at yde andre services i forbindelse med aktiviteter på hjemmesiden og til brugen af Internettet.
SOPHUS kan også videregive disse oplysninger til tredjepart i det omfang, det kræves ved lov, eller hvis denne tredjepart behandler ovenstående oplysninger på SOPHUS’s vegne. SOPHUS vil ikke forbinde din IP-adresse med nogen andre data, som er ejet af SOPHUS.
Ved anvendelsen af denne hjemmeside accepterer brugeren, at dennes personlige data behandles af SOPHUS til de ovenstående formål og ved ovennævnte fremgangsmåder.

Google Analytics
Denne hjemmeside bruger den eksterne webanalyse-service Google Analytics, som anvender javascript-teknologi til at analysere, hvordan Brugerne bruger denne hjemmeside. Oplysninger vedr. Brugerens anvendelse af denne hjemmeside (herunder dennes IP-adresse) vil blive sendt til og lagret på Google Analytics’ servere.
Google Analytics vil bruge disse oplysninger til at spore og undersøge brugen af hjemmesiden, at oprette rapporter om aktiviteter på hjemmesiden til hjemmesidens operatører og til at yde andre services i forbindelse med hjemmesidens aktiviteter og anvendelse af Internettet.
Google Analytics kan også videregive disse oplysninger til tredjemand i det omfang, dette kræves ved lov, eller hvis tredjepart behandler ovenstående oplysninger på vegne af Google Analytics.
Google Analytics vil ikke forbinde din IP-adresse med nogen andre data, som er ejet af Google Analytics. Ved at anvende denne hjemmeside accepterer Brugeren, at dennes personlige data behandles af Google Analytics til ovenstående formål og ved ovennævnte fremgangsmåder.

FORBINDELSE TIL ANDRE HJEMMESIDER

Det er muligt at linke til andre hjemmesider fra denne hjemmeside. Dette gøres der tydeligt opmærksom på, så brugeren/den besøgende informeres om, at denne forlader Fiat Group Automobiles-hjemmesiden. Brugeren/den besøgende skal være opmærksom på, at disse hjemmesider ikke ejes af eller er Group Automobiles S.p.A.’s ansvar, fordi de udelukkende styres af andre virksomheder og/eller organisationer.
Derfor er det nødvendigt at godkende og acceptere deres politik vedr. datasikkerhed. Fiat Group Automobiles S.p.A. frasiger sig konsekvent alt ansvar for anmodninger om og/eller frigivelse af personlige data til tredjemand.

DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Brugeren, hvis data bliver registreret, har til enhver tid ret til at få bekræftet, at disse oplysninger eksisterer samt ret til at blive orienteret om deres indhold og kilde, samt til at få kontrolleret deres ægthed eller anmode om fuldstændiggørelse, opdatering eller rettelse af data (Art. 7 i det Lovgivende Dekret 196/03). Ifølge denne Artikel har den registrerede ret til at anmode om en fuldstændig og opdateret liste over alle databehandlere samt anmode om sletning, anonymisering eller blokering af data, som er blevet behandlet ulovligt, ligesom denne kan nægte, at dataene bliver behandlet – af lovmæssige grunde. For udøvelsen af disse rettigheder og i tilfælde af problemer eller yderligere anmodninger om afklaring i forhold til ovenstående, bedes rettet henvendelse til:
Fiat Group Automobiles S.p.A.
Customer Experience & CRM
Data Protection Office
C.so Agnelli 200
10135 Torino - Italia

ÆNDRINGER I POLITIKKEN

Denne beskyttelse af private oplysninger bestemmer metoderne til behandling af de personlige oplysninger, der gives af brugere/besøgende, når de navigerer rundt på vores hjemmeside. Disse metoder kan blive ændret på baggrund af nye love, der træder i kraft, eller efter undersøgelse og opdatering af vores brugerservices. Derfor kan vores politik ændre sig over tid, og vi beder derfor brugere/besøgende om at besøge denne side med mellemrum.

1) Cookies er små stykker information, som sendes af webserveren (dvs. hjemmesiden) til brugerens Internet browser. Browseren gemmer automatisk oplysningerne på computeren og sender dem automatisk til serveren hver gang, hjemmesiden besøges.
2) Næsten alle webbrowsere er dog sat til at acceptere cookies automatisk. Du kan altid ændre indstillingerne, så du på browsere som f.eks. Internet Explorer version 6.0, der står på “Mellem”, kan slå cookies fra (dvs. blokere dem permanent), ved at sætte beskyttelsen til den højeste. Vi skal dog gøre opmærksom på, at hvis du ikke accepterer cookies, kan det forhindre os i at yde den ønskede service. Du kan til enhver tid annullere (eller slette) cookies fra din computer ved at vælge “Internetindstillinger” fra værktøjslinjen, vælg “Generelt” og klik på Slet Cookies.

Torino, 22. Februar 2013.